Vážení používatelia portálu NAVIGA - eiz.snk.sk!

Ospravedlňujeme sa, ale vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov už nie je možný prostredníctvom tohto portálu.

Prístup do EIZ je možný len v Informačno-vedeckých centrách na Slovensku v týchto knižniciach:

a ponúkajú pprístup k vybraným dokumentom od vydavateľstiev:

Pre prístup k daľším EIZ môžu čitatelia tiež využiť ONLINE prístup, ktoré ponúka svojim čitateľom CVTI prostredníctvom svojich portálov ( starý prístup a nový prístup v testovaní) . Registrácia a viac info na tejto stránke.