Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

Slovenská národná knižnica umožňuje prostredníctvom portálu Informácie pre inovácie vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov – predovšetkým elektronických kníh a časopisov.

Po zaregistrovaní má používateľ možnosť prezerať plné texty odkiaľkoľvek a kedykoľvek bez nutnosti navštíviť knižnicu. Stačí sa prihlásiť.

 

 

Prístup k dokumentom od vydavateľstiev:

Po kliknutí na názov databázy/vydavateľstva sa prepojíte na www stránku danej databázy.


EBSCO

Databáza EBSCO eBooks obsahuje 492 titulov elektronických kníh, prevažne z vydavateľstva Karolínum a z vydavateľstva Masarykovej univerzity. Ostatné tituly, predovšetkým slovaciká, sú od rôznych renomovaných vydavateľov. Nákupom týchto kolekcií máme prístup aj k 3 456 voľne prístupných elektronickým knihám.

VSTUP


ScienceDirect

Do služby ScienceDirect boli plne integrované databázy Elsevier a Engineering Village. Elsevier je považovaná za svetovo najvýznamnejšiu platformu plnotextových zdrojov v oblasti vedy a výskumu (viac ako 3500 dokumentov). Engineering Village je lídrom v poskytovaní online informácií, znalostí a v podporovaní strojárskych výskumníkov (viac ako 1600 dokumentov).

VSTUP


Emerald Insight

Databáza plnotextových článkov z oblasti manažmentu, obchodu, ekonomiky, strojárstva, marketingu, priemyselných správ a sociálnych vied.

VSTUP


IET Digital Library

Databáza obsahuje technické články z oblasti komunikácie, kontroly, elektroniky, informačných technológií, manažmentu, výroby, energií a dopravy.

VSTUP


Sage Premiere

Jedna z najvýznamnejších databáz zahŕňajúca plnotextové diela z oblasti sociálnych, humanitných a prírodných vied. V databáze je dostupných viac ako 485 časopisov vrátane SAGE Premier titulov s viac ako 150 titulmi z oblasti vedy, techniky a medicíny.

VSTUP


Springer

Springer e-books je najrozsiahlejšia svetová kolekcia elektronických kníh, ktoré sú prístupné v plnom texte cez platformu SpringerLink. Kolekcia elektronických kníh zahŕňa viac ako 10 650 titulov roztriedených do rôznych oblastí.

POZOR! Pre vstup do databázy použite prehliadač Firefox Mozilla

VSTUP


Wiley

Kolekcia elektronických kníh od vydavateľstva Wiley je zameraná na obchod, chémiu, výpočtovú techniku, prírodné vedy, strojárstvo, právo, matematiku štatistiku, polyméry a vedy o materiáloch. Kolekcia obsahuje viac ako 500 elektronických kníh.

VSTUP