Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

Kontakty na Informačno-vedecké centrá na Slovensku

Slovenská národná knižnica v Martine

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Mgr. Ivana Pakánová
e-mail: ivana.pakanova@snk.sk
tel. +421 43 2451 445

Mgr. Peter Jahnátek
e-mail: peter.jahnatek@snk.sk
tel. +421 43 2451 467

Mgr. Kristína Šteiningerová
e-mail: kristina.steiningerova@snk.sk
tel. +421 43 2451 441


 

web: http://www.snk.sk

 

Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU

Radlinského 9
812 37 Bratislava

Ľudmila Turkovičová
email: ludmila.turkovicova@stuba.sk
web: http://www.schk.sk
tel.: 02/5249 5265

Ústredná knižnica SAV

Klemensova 19
814 67 Bratislava

Mgr. Zuzana Žiaková
e-mail: zuzana.ziakova@savba.sk
tel. +421 2 52921733 kl. 111

web: http://www.uk.sav.sk/
tel.: 02 529 21 733 112

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Hlavná 99
081 89 Prešov

Mgr. Valéria Ferková
e-mail: okis@svkpo.gov.sk
tel. +421 918 760 591


e-mail: ivc@svkpo.gov.sk
tel.: +421 51 2451 127

web: http://www.svkpo.sk/

Univerzitná knižnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava

Ing. Rudolf Husovič
e-mail: rudolf.husovic(at)ucm.sk

+421 33 5565 155


Soňa Michaličková
e-mail: sona.michalickova@ucm.sk
+421 33 556 51 87

 

web: http://www.ucm.sk/

Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Horný Šianec 9, 911 01 Trenčín

Mgr. Miroslava Piscová
email: miroslava.piscova@tnuni.sk
tel. +421 32 652 15 59

web: http://kniznica.tnuni.sk/

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Štúrova 51
949 59 Nitra

 

Ing. Katarína Šimončíková
email: katarina.simoncikova@uniag.sk
tel. +421 37 641 5049

PhDr. Ľubica Jedličková
e-mail: lubica.jedlickova@uniag.sk
tel. +421 37 641 5046

web: http://www.slpk.sk/

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, P.O.BOX 205
975 58 Banská Bystrica 1

Mgr. Tomáš Albert
email: reserse@svkbb.eu

web: www.svkbb.eu
tel.: 048 471 0776

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10
042 30 Košice

Mgr. Monika Kicová
email: monika.kicova@svkk.sk
tel. +421 918 248 105

Mgr. Jozef Fabrici
e-mail:  jozef.fabrici@svkk.sk 
tel. +421 918 245 863

web: http://www.svkk.sk

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Masarykova 20
961 02 Zvolen

Ing. Eva Paločková
email: eva.palockova@tuzvo.sk
Zodpovedná za EIZ

Ing. Jana Miškovská
email: jana.miskovska@tuzvo.sk
Kontakt s podnikateľmi

web: http://www.tuzvo.sk/sk
tel.: 045 5206 660

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Ul. vysokoškolákov 24
011 84 Žilina

Jarmila Dlugošová
e-mail: jarmila.dlugosova@ukzu.uniza.sk
tel. +421 41 513 14 64

web: http://ukzu.uniza.sk