Pre plnohodnotný prístup k informačným zdrojom je potrebné sa prihlásiť / zaregistrovať
Užívateľ:  Neprihlásený

Aplikácia slúži na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých informačných zdrojov knižnice, registráciu, aktiváciu a správu prístupových práv používateľov k jednotlivým externým zdrojom, oprávnení knihovníkov na pridávanie a editáciu externých informačných zdrojov.

Správa prístupových práv používateľov

Naviga má tri používateľské úrovne:
1. používateľ
2. knihovník
3. editor – správca zdrojov


Používateľ

Používateľ je oprávnený:
- zaregistrovať svoj účet pre prístup k licencovaným externým zdrojom
- prihlásiť sa do svojho účtu a doplniť, alebo zmeniť niektoré údaje
- vyhľadávať, triediť a prezerať zoznam externých informačných zdrojov v rámci jeho oprávnení
- prezerať, sťahovať, použiť a tlačiť jednotlivé exempláre v rámci jeho oprávnení a licenčných podmienok


Registrácia používateľa cez registračný formulár

Používateľ môže pristupovať k informačným zdrojom knižnice len cez svoj používateľský účet.
Účet si vytvorí cez webový registračný formulár. Vstup do registračného formulára je cez linku „zaregistrovať“.

Do registračného formulára uvedie údaje:
- prihlasovací e-mail
- prihlasovacie heslo a overenie hesla
- meno a priezvisko
- adresu trvalého pobytu, prípadne telefonický kontakt
- vyberie si spádovú oblasť, do ktorej patríte

Obrazovka registrácie užívateľa

Po úspešnom odoslaní formulára sa záujemcovi o prístup zobrazí adresa aktivačného miesta zvolenej knižnice. Aktiváciu účtu vykoná pracovník zvolenej knižnice po kontrole a overení osobných údajov používateľa.


1/ ...... dokončiť .... Online aktivácia
Účet môže byť aktívny, najneskôr do 48 hodín od zaregistrovania (pracovné dni). Záujemca nemusí osobne navštíviť knižnicu, aktivácia sa vykoná online (záujemca bude informovaný e-mailom o aktivácií jeho konta)

2/ Aktivácia účtu ostatných – osobne v aktivačnom mieste knižnice
ostatní záujemcovia o prístup k externým informačným zdrojom musia prísť do aktivačného miesta zvolenej spádovej oblasti osobne. Pre overenie a doplnenie údajov v registrácii musí predložiť doklad totožnosti.

Prihlásenie k účtu a zmena údajov.

Po úspešnej aktivácii prístupu sa používateľ môže prihlásiť. Prihlasovacia stránka sa zobrazí cez linku „prihlásiť“.

Prihlasovacia obrazovka

Po úspešnom prihlásení si používateľ môže zmeniť niektoré svoje údaje cez linku „Zmena registračných údajov“.

Na stránke "Zmena registračných údajov" sa nachádza tiež linka „Zmeniť prihlasovacie heslo“

Obrazovka na zmenu údajov užívateľaObrazovka na zmenu prihlasovacieho hesla užívateľa

Vyhľadávanie v informačných zdrojoch

Informačné zdroje sú prístupné len po prihlásení sa cez účet aktívneho používateľa.

Pri prechádzaní informačnými zdrojmi môže používateľ využiť rôzne formy filtrovania svojich požiadaviek:
- kľúčové slová – názov publikácie, autor, ISBN, ISSN
- podľa vydavateľov, kolekcií a kategórií, typu publikácie
- abecedné triedenie


Výsledky vyhľadávania sú zobrazené po 50 záznamov na stránku. Medzi stránkami je možné sa pohybovať pomocou ikon so šípkami, alebo cez čísla strán.

Vyhľadávanie - typ 1 - podľa parametrovVyhľadávanie - typ 2 - podľa začiatočného písmenaVyhľadávanie - typ 3 - podľa vydavateľstva, kategórie

V názve publikácie je linka na publikáciu na stránke vydavateľa. Pod názvom publikácie je vypísané zaradenie do kolekcie, kategórie a typ dokumentu. Tieto sú aktívne a slúžia ako filtre.
Detail publikácie je možné zobraziť cez ikonu lupy.

Vysvetlívky výsledkov vyhľadávania